วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การซ่อมเ ตารีดไฟฟ้า ขั้นตอนการตรวจซ่อมเตารีดไฟฟ้า

ในรูปนี้เป็น เตารีดไฟฟ้า SHARP สีชมพูสวยเชียว มีขั้นตอนการซ่อมดังนี้
เปิดฝาด้านท้าย ด้านบนออก


1. เช็คสายปลั๊ก ว่าสายไฟขาดหรือเปล่า ใช้มิเตอร์วัดหัวท้ายของสายปลั๊ก โดยไม่ต้องถอดขั้วปลั๊กก็ได้
2. ถ้าหลอดไฟไม่ติดแต่เตารีดร้อน อาจจะเป็นไปได้คือ - หลอดไฟขาด - ตัวต้านทาน/ความต้านทาน (ที่หุ้มฉนวนสีขาวในรูปสุดท้าย)ขาด
3. ถ้าเตารีดไม่ร้อน ตรวจเช็คสายปลั๊กแล้วไม่ขาด - อาจจะเป็นฮีตเตอร์ขาด เช็คโดยใช้มิเตอร์วัดคร่อมขั้วฮีทเตอร์ 1-2- หรือเทอร์โมสตาร์ทเสีย (เช็คขั้นต่อไป)
ถอดน๊อต และถอดฝาครอบออก
4. ตรวจเช็คเทอร์โมสตาร์ท ใช้มิเตอร์วัดหน้าสัมผัส ขั้ว 1-2 แล้วลองหมุนปรับอุณหภูมิ (แกนทองเหลือง) ถ้าปกติ คือจะมีการตัดต่อ
อาการเสียก็มีเท่านี้ละ พอเป็นแนวทางในการซ่อมนะครับ